Advies wijziging BVR informatieverplichting nieuwe dienstenchequegebruikers

geen consensus
advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Jo Brouns
Ontwerp besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende dienstencheques, wat betreft de informatieverplichting ten aanzien van de nieuwe gebruikers

De sociale partners konden hierover geen consensus bereiken. U vindt hierbij de standpunten van de respectieve organisaties.

Contact