Advies wijk-werken

advies op vraag
Vlaams minister van Economie Buitenlands Beleid Landbouw en Plattelandsbeleid
Jo Brouns
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding en het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 betreffende wijk-werken

De Vlaamse Regering voert een aantal aanpassingen door aan wijk-werken. De Raad van Bestuur van VDAB reageerde eerder positief op de aanpassingen met terughoudendheid over de verruiming van de types gebruikers. De Vlaamse sociale partners in de SERV kunnen zich hier nog steeds in vinden.

Deze legislatuur breidde de Vlaamse Regering de stagemogelijkheden uit en creƫerde bijkomende stage-instrumenten zoals gemeenschapsdienst. De SERV wil dat de Vlaamse Regering wijk-werken evalueert en onderzoekt hoe deze maatregel in relatie staat met de andere stage-instrumenten. De uitbreiding van de types gebruikers van het wijk-werken zet het belang van zo'n evaluatie kracht bij. Op basis hiervan willen de Vlaamse sociale partners in overleg gaan met de Vlaamse Regering om het instrument bij te sturen.

Contact