Advies werkinlevingsprojecten

Vlaams minister van Financiën Begroting Werk Ruimtelijke Ordening en Sport Vlaams minister van Leefmilieu Natuur en Cultuur
Philippe Muyters
Advies uitwerking loopbaanakkoord – werkinlevingsprojecten voor jongeren

Het Loopbaanakkoord van februari 2012 zet sterk in op het bieden van kansen aan jongeren die kwetsbaar hun intrede op de arbeidsmarkt doen, met name die jongeren die ongekwalificeerd uit het leerplichtonderwijs uitstromen of recent zijn uitgestroomd. De VDAB dient een aanpak uit te werken zowel collectief als specifiek is en gericht op werkervaring. Een concrete invulling daarvan zijn de Werkinlevingsprojecten. De sociale partners zijn van mening dat die invulling nog onvoldoende uitgewerkt is, vooral de de aspecten werkervaring en kwalificering die de essentie van deze trajecten zou moeten uitmaken. 

Contactpersoon: Mieke Valcke