Advies werk-en zorgtrajecten

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Hilde Crevits
Voorontwerp van decreet over de werk- en zorgtrajecten

De sociale partners vinden het positief dat de Vlaamse Regering op basis van verschillende studies de werk- en zorgtrajecten bijstuurt. Zo vinden de sociale partners de introductie van het casemanagementteam een goede manier om de samenwerking tussen Werk en Zorg te bevorderen.

Werk- en zorgtrajecten ondersteunen de maatschappelijke participatie van personen die door medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen niet betaald aan de slag kunnen. Het gaat over drie types dienstverlening: activeringstrajecten, arbeidsmatige activiteiten en onthaaltrajecten binnen het samenwerkingsverband van het Geïntegreerd Breed Onthaal. In 2022 zijn er 1 200 activeringstrajecten voorzien, voor 2023 1 300. De sociale partners vinden dat het aantal activeringstrajecten ook verder dan het voorziene groeipad moet kunnen groeien. Voor de arbeidsmatige activiteiten vragen de sociale partners zowel in de profit als de social profit voldoende werkposten voor deelnemers.

De sociale partners vragen om te onderzoeken of er in de praktijk met de voorziene budgetten vanuit beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) voldoende begeleiding kan worden voorzien. Tot slot herhalen de sociale partners hun vraag om de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering te bevriezen voor uitkeringsgerechtigde werklozen die deelnemen aan langlopende trajecten van werkplekleren met het oog op tewerkstelling.