Advies wegen en omwegen naar klimaatsucces

advies op vraag
Vlaams Parlement

icoontjes over het milieuDe SERV vraagt in zijn advies aan de klimaatcommissie van het Vlaams Parlement om erover te waken dat de beoogde transitie-aanpak via de klimaattop en het energiepacttraject goed vorm kan krijgen. Tegelijkertijd suggereert de SERV om klimaatverandering ook via omwegen aan te pakken, met name via andere maatschappelijke problemen en opportuniteiten. Zo kunnen via de promotie van lokale producten en via investeringen in sociale woningen, scholen en openbaar vervoer sociaal-economische bezorgdheden verzoend worden met een doeltreffende aanpak van het klimaatvraagstuk.