Advies voorstel van decreet houdende het Handvest van de Werkzoekende

Advies voorstel van decreet houdende het Handvest van de Werkzoekende

De SERV ontving een adviesvraag van het Parlement m.b.t. het Handvest van de werkzoekende. Het handvest komt in de plaats van het Charter van de werkzoekende dat aan actualisering toe is. Het huidige voorstel definieert terecht de rechten en plichten naar alle intermediairen en niet allen t.o.v. de VDAB. De raad is tevreden over de bundeling van de rechten en plichten tot een overzichtelijk geheel, mits er gewaakt wordt over de afstemming met de bestaande decreten en uitvoeringsbesluiten. Verder vraagt de raad een gedifferentieerde benadering tussen werkende en niet-werkende werkzoekenden en tussen de verschillende intermediairen.