Advies voorstel van decreet eindtermen

advies op eigen initiatief
Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat de onderwijsdoelen betreft

Verschillende eindtermen voor de domeinoverschrijdende (aso) en de domeingebonden (kso/tso) doorstroomrichtingen helpen de herwaardering van het technisch onderwijs niet vooruit, waarschuwt de SERV. De raad vraagt om geen hiërarchie te installeren tussen eindtermen en beroepskwalificaties; deze laatste moeten in nauw overleg met de sectoren opgenomen worden in de curriculumdossiers. De SERV wil op tijd betrokken worden bij de verdere uitwerking van de curriculumdossiers en advies verlenen over de uitvoeringsbesluiten. Er moet voldoende uitdaging en ambitie zijn in de onderwijsdoelen van alle leertrajecten en voor élke leerling.

Contact