Advies voorontwerp instemmingsdecreet amendement protocol Montreal

  geen inhoudelijk advies
  advies op vraag
  Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
  Joke Schauvliege
  Voorontwerp van decreet houdende instemming met het Amendement op het Protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten, aangenomen te Kigali op 15 oktober 2016.

  Thema's en trefwoorden