Advies voorontwerp financieringsdecreet volwassenenonderwijs

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs
Hilde Crevits
Voorontwerp van decreet tot wijziging van de rechtspositie van het personeel van de centra voor volwassenenonderwijs en tot wijziging van het financieringsluik van het decreet van 15.06.2007 betreffende het volwassenenonderwijs

​​De raad ondersteunt de doelstellingen van de hervorming en de wijzigingen aan het decreet. De raad vindt het belangrijk dat de deelname aan permanente vorming van de huidige 7%  naar de beoogde 15% wordt getild. In functie van deze doelstelling moet al dan niet een groeipercentage worden bepaald.  De raad is ook bezorgd over de dalende inschrijvingen en hoopt dat het evenwicht in de financiering tussen rationalisering en geografische spreiding deze daling kan stoppen. Daarvoor dient het aanbod laagdrempelig en toegankelijk te blijven. Wel vraagt de raad een hogere coëfficiënt voor de studiegebieden met een structureel knelpuntkarakter.

Contact