Advies voorontwerp decreet wijzigingen HBO en hoger onderwijs

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs
Hilde Crevits
Advies voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs en de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wat betreft het hoger onderwijs

De SERV verklaarde zich eerder geen grote voorstander van de inkanteling van het hoger beroepsonderwijs in de hogescholen, maar vindt het wel positief dat er nu van dit belangrijk onderwijsniveau concreet werk wordt gemaakt. Een aantal HBO5-opleidingen, zoals onderhoudstechnicus, zijn immers broodnodig voor de arbeidsmarkt. Bij de programmatie moet bijzondere aandacht zijn voor de fijnmazigheid en regionale spreiding van het aanbod. Volgens de raad is een numerus fixus voor de opleiding tot arts en tandarts een goede zaak. De raad is geen voorstander van bindende toelatingsproeven voor andere opleidingen.

Contact