Advies voorontwerp decreet wijzigingen bodemdecreet, materialendecreet, VLAREBO

advies op vraag
Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
Joke Schauvliege
Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het Bodemdecreet, Materialendecreet en tot opheffing van diverse bepalingen van het VLAREBO-besluit van 14 december 2007

Om tegen 2026 alle historische bodemverontreinigingen te saneren komt er een verplicht bodemonderzoeksmoment. In vele gevallen betekent dit een vervroeging van de bestaande onderzoeksverplichting bij overdracht van gronden. SERV en Minaraad stellen de vraag of de kost voor deze vervroegde onderzoeken wel in verhouding staat tot het risico op bodemverontreiniging en suggereren milderende maatregelen. Ze onderschrijven de vrijstellingsregeling voor particulieren, maar vragen om de vrijstelling uit te breiden naar alle "onschuldige" bezitters, net zoals bij de saneringsplicht. De raden vinden het ook belangrijk om eigenaars en exploitanten tijdig te informeren om aan de nodige verplichtingen te kunnen voldoen.

De raden formuleren verder enkele kanttekeningen bij de overige wijzigingen aan het bodemdecreet: het responsabiliseren van de erkende deskundigen en de aanpassingen aan de regeling voor sectorfondsen.

 

Samenwerking met
Minaraad

Contact