Advies voorontwerp decreet vermindering personenbelasting beschermde goederen (erfgoed)

  geen inhoudelijk advies
  advies op vraag
  Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
  Bart Tommelein
  Voorontwerp van decreet houdende wijzigingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft vermindering van de personenbelasting voor uitgaven van beschermde goederen

  Thema's en trefwoorden