Advies voorontwerp decreet vermindering personenbelasting beschermde goederen (erfgoed)

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Begroting Financiƫn en Energie
Bart Tommelein
Voorontwerp van decreet houdende wijzigingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft vermindering van de personenbelasting voor uitgaven van beschermde goederen

Contact