Advies voorontwerp decreet samenwerkingsovereenkomst EU-Cuba

  geen inhoudelijk advies
  advies op vraag
  Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
  Geert Bourgeois
  Advies voorontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds

  Thema's en trefwoorden