Advies voorontwerp decreet samenwerkingsakkoord Duitstalige Gemeenschap

advies op vraag
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Geert Bourgeois
Advies over voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord dd 24.02.2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betr. bevordering van de algemene samenwerking