Advies voorontwerp decreet samenwerkingsakkoord Duitstalige Gemeenschap

    advies op vraag
    Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
    Geert Bourgeois
    Advies over voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord dd 24.02.2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betr. bevordering van de algemene samenwerking

    Thema's en trefwoorden