Advies voorontwerp decreet partnerschapsovereenkomst EU-Canada

  geen inhoudelijk advies
  advies op vraag
  Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
  Geert Bourgeois
  Advies voorontwerp van decreet houdende instemming met de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds

  Thema's en trefwoorden