Advies voorontwerp decreet partnerschapsovereenkomst EU-Armenië

  geen inhoudelijk advies
  advies op vraag
  Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
  Geert Bourgeois
  Voorontwerp decreet houdende instemming met de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de Eur. Gemeenschap voor Atoomenergieen hun lidstaten enerzijds en de Republiek Armenië anderzijds, ondertekend 24.11.2017 te Brussel

  Thema’s en trefwoorden