Advies voorontwerp decreet partnerschapsovereenkomst EU-Armenië

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Geert Bourgeois
Voorontwerp decreet houdende instemming met de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de Eur. Gemeenschap voor Atoomenergieen hun lidstaten enerzijds en de Republiek Armenië anderzijds, ondertekend 24.11.2017 te Brussel