Advies voorontwerp decreet overheidstoezicht gezondheids- en welzijnsbeleid

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Voorontwerp van decreet houdende het overheidstoezicht in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid

De SERV apprecieert dat de Vlaamse Regering streeft naar een coherent overheidstoezicht binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De voorgestelde harmonisering legt sterk de nadruk op de vormgeving van de inspectie en de rechten van de inspecteurs. De rechten en plichten van gebruikers en aanbieders zijn nog onvoldoende gewaarborgd. De SERV vraagt ook om meer ruimte te creëren voor dialoog en overleg in het inspectieproces. De SERV benadrukt ook dat het belangrijk is om bepalingen rond de evaluatie van de regelgeving op te nemen en verwijst hiervoor naar eerdere SERV-initiatieven die hiervoor de krijtlijnen uittekenen.