Advies voorontwerp decreet oprichting overlegcomité WVG

advies op eigen initiatief

In een gezamenlijk advies vragen SAR WGG en SERV om het ontwerpdecreet over het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin aan te passen.

De Vlaamse Regering maakt van dit Overlegcomité WVG zowel een overleg- als een adviesorgaan. De twee raden steunen deze keuze omdat het samenvoegen van beide taken de werking van de overleg- en adviesfunctie binnen het beleidsdomein WVG kan versterken. Maar de raden hebben ook fundamentele opmerkingen bij het voorstel. Zo vragen zij onder meer dat dit overlegcomité ook als een echte strategische adviesraad voor het beleidsdomein kan functioneren.

De raden stellen ook voor om de naam van het Overlegcomité WVG te wijzigen in de ”Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin”.