Advies voorontwerp decreet onderwijsinspectie 2.0

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs
Hilde Crevits

De raad vindt het een goede zaak dat de onderwijsinspectie in de toekomst vanuit een modernere visie zal vertrekken en op een andere manier uitgevoerd zal worden vanaf 2018. De visie en de aanpak moeten gezien de snelle ontwikkelingen in de samenleving tijdig geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd worden. De raad wijst in zijn advies eerst op enkele positieve aspecten van de hervorming zoals het vastleggen van een meer gemeenschappelijke taal tussen scholen, CLB en inspectie via het creëren van een referentiekader voor onderwijskwaliteit en van een referentiekader voor CLB-kwaliteit en het overschakelen van een eerder beteugelende advisering en een administratieve aanpak naar een meer begeleidende advisering. De raad geeft ook een aantal bemerkingen mee over de effecten van de wijzigingen voor scholen met minder beleidsvoerend vermogen; de haalbaarheid van inspecties om de zes jaar i.p.v. om de tien jaar; de vrijblijvendheid van verwachtingen; het belang van een brede kijk op opleidingen met veel werkplekleren; de opvolging en remediëring van hardnekkige tekorten; de rol van Syntra Vlaanderen en de beroepsmogelijkheden.

Contact