Advies voorontwerp decreet modernisering structuur en organisatie secundair onderwijs

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs
Hilde Crevits
Voorontwerp van decreet tot wijziging van de Codex Secundair Onderwijs van 17.12.2010, wat betreft de modernisering van de structuur en de organisatie van het secundair onderwijs

De raad vraagt dat met de modernisering van het secundair elke leerling goed onderwijs krijgt ongeacht het studiedomein, de onderwijsvorm of de finaliteit waarin hij of zij een opleiding volgt. Duidelijke communicatie over de verschillende schoolconcepten is noodzakelijk, zodat leerlingen en ouders gericht kunnen kiezen. Een aantrekkelijk, actueel en transparant studieaanbod is belangrijk. Het kan niet dat een nieuw instrument als het curriculumdossier opduikt in meerdere decreten zonder heldere definitie en omschrijving. De duidelijke rol en plaats van het Secundair-na-Secundair is positief. Se-n-Se moet even toegankelijk zijn als het zevende jaar BSO vandaag. De ontwikkeling van domein- en campusscholen is prioritair. Deze  bieden het meeste garantie op het wegwerken van de hiĆ«rarchie en de schotten tussen ASO, TSO en BSO.

Contact