Advies voorontwerp decreet lokaal sociaal beleid

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen

Lokale besturen zijn de best geplaatste overheid om de lokale sociale noden te detecteren en aan te pakken. Dit voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid geeft aan de lokale besturen een kader om hen in die functie meer slagkracht te geven.

Voor de SERV moet dat lokaal sociaal beleid sterk, breed, gedragen en divers zijn.

In zijn advies formuleert de SERV daarom een aantal randvoorwaarden die de lokale besturen kunnen helpen deze ambitieuze doelstelling te realiseren.