Advies voorontwerp decreet jongerenbonus

    advies op vraag
    Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
    Philippe Muyters
    Voorontwerp van decreet betr. de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de social profitsector die voortvloeien uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact - jongerenbonus 'non-profit'

    Thema's en trefwoorden