Advies voorontwerp decreet jeugddelinquentierecht

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Voorontwerp van decreet over het jeugddelinquentierecht