Advies voorontwerp decreet jeugddelinquentierecht

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Voorontwerp van decreet over het jeugddelinquentierecht