Advies voorontwerp decreet instemming CETA

advies op vraag
Geert Bourgeois
Voorontwerp van decreet houdende instemming met de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds

Contact