Advies voorontwerp decreet instemming CETA

    advies op vraag
    Vlaam minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
    Geert Bourgeois
    Voorontwerp van decreet houdende instemming met de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds

    Thema's en trefwoorden