Advies voorontwerp decreet ereteken Vlaamse Gemeenschap

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Geert Bourgeois
Voorontwerp decreet tot opheffing van art. 3 vh decreet 28.03.2014 houdende instelling van het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap

Contact