Advies voorontwerp decreet ereteken Vlaamse Gemeenschap

    geen inhoudelijk advies
    advies op vraag
    Geert Bourgeois
    Voorontwerp decreet tot opheffing van art. 3 vh decreet 28.03.2014 houdende instelling van het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap

    Thema's en trefwoorden