Advies voorontwerp decreet ereteken Vlaamse Gemeenschap

  geen inhoudelijk advies
  advies op vraag
  minister-president van de Vlaamse Regering
  Geert Bourgeois
  Voorontwerp decreet tot opheffing van art. 3 vh decreet 28.03.2014 houdende instelling van het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap

  Thema's en trefwoorden