Advies voorontwerp decreet dubbelbelastingverdrag België - Canada

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
Bart Tommelein
Voorontwerp decreet houdende instemming met 1° overeenkomst tss België en Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot voorkomen van ontgaan van belastingen naar inkomen en vermogen, Ottawa 23.05.2002 en 2° gewijz. dr protocol Brussel 01.04.2014