Advies voorontwerp decreet duaal leren en aanloopfase

    advies op vraag
    Vlaams minister van Onderwijs
    Hilde Crevits
    Voorontwerp van decreet betreffende duaal leren en de aanloopfase