Advies voorontwerp decreet doelgroepvermindering 55+ art 339

advies op vraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Philippe Muyters
Voorontwerp van decreet houdende de wijziging van artikel 339 van de programmawet (I) van 24.12.2002

Contact