Advies voorontwerp decreet doelgroepvermindering 55+ art 339

    advies op vraag
    Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
    Philippe Muyters
    Voorontwerp van decreet houdende de wijziging van artikel 339 van de programmawet (I) van 24.12.2002

    Thema's en trefwoorden