Advies voorontwerp decreet doelgroepvermindering 55+ art 339

advies op vraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Philippe Muyters
Voorontwerp van decreet houdende de wijziging van artikel 339 van de programmawet (I) van 24.12.2002