Advies voorontwerp decreet diverse bepalingen onderwijs

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs
Hilde Crevits
Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs

Contact