Advies voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XVIII

    Advies voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XVIII

    Het decreet heeft als doel het omzetten van CAO afspraken in regelgeving, het bijsturen van een aantal hervormingen door het aanpassen van bestaande decreten en een aantal bepalingen die vereenvoudigingen binnen onderwijs mogelijk moeten maken. Aangezien het voorontwerp van decreet dus vooral operationele doelstellingen heeft, wenst de raad slechts kort te reageren. Meer bepaald over de voorafnames die in het voorontwerp worden gedaan, het gebrek aan motivering van bepaalde beslissingen en, inhoudelijk, over het organiek maken van het modulair onderwijs en tenslotte over de aanpassingen in het studiefinancieringssysteem.

    Thema's en trefwoorden