Advies voorontwerp decreet beheer financiële activa Vlaamse overheidsentiteiten

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
Bart Tommelein
Principiële goedkeuring van het voorontwerp van decreet betreffende de optimalisatie van het beheer van de financiële activa van de Vlaamse overheidsentiteiten.

Contact