Advies voorontwerp decreet beheer financiële activa Vlaamse overheidsentiteiten

  geen inhoudelijk advies
  advies op vraag
  Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
  Bart Tommelein
  Principiële goedkeuring van het voorontwerp van decreet betreffende de optimalisatie van het beheer van de financiële activa van de Vlaamse overheidsentiteiten.

  Thema's en trefwoorden