Advies voorontwerp decreet afschaffing basiskennis bedrijfsbeheer

advies op vraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Philippe Muyters
Voorontwerp van decreet tot opheffing van de wettelijke bepalingen inzake de basiskennis bedrijfsbeheer

De Vlaamse Regering wil het verplichte attest basiskennis bedrijfsbeheer, dat tot nu toe nodig is bij het starten van een zelfstandige activiteit, opheffen. De SERV ondersteunt deze afschaffing, maar vindt wel dat het kind niet met het badwater mag weggegooid worden. Het attest was bedoeld om het aantal faillissementen te beperken en voldoende ondernemerscompetenties te garanderen. Deze doelstelling moet de Vlaamse Regering blijven hanteren.

Met het voorgelegde plan van aanpak over ondernemerschapscompetenties geeft de Vlaamse Regering hiervoor een duidelijke eerste aanzet. Toch vindt de SERV dat er meer mogelijk is om de levensduur van startende ondernemingen te verlengen en de ondernemerskwaliteit te versterken. Ook private spelers, zoals werkgeversorganisaties, spelen een cruciale rol om startende ondernemers te begeleiden via het in de markt zetten van een alternatief (opleidings)aanbod zodat elke ondernemer zich kan voorbereiden op de opstartfase van een onderneming.

De sociale partners roepen de Vlaamse Regering ook op een beleid te ontwikkelen dat in een zeer vroeg stadium zwakke schakels detecteert. Daarnaast moet het beleid over ondernemerschapscompetenties ook rekening houden met de nieuwkomers die in Vlaanderen een zaak willen opstarten. Verder is de SERV van mening dat de Vlaamse Regering moet blijven inzetten op een flankerend beleid in het kader van faillissementspreventie en preventief bedrijfsbeleid. De sociale partners verwachten dan ook dat het gevoerde beleid uit het verleden geƫvalueerd wordt, zodat de inzichten die daar uit voortkomen, kunnen meegenomen worden.

Contact