Advies voorontwerp decreet aanpassing begroting 2017

advies op vraag
Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
Bart Tommelein
Advies over voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017

De raad merkte al meermaals op dat (een amendering van) een programmadecreet niet geschikt is om grondige hervormingen door te voeren. Bovendien laat een advies bij hoogdringendheid de raad niet toe om een gefundeerd inhoudelijk advies uit te werken.

In zijn advies zoomt de SERV in op hoofdstuk 7 "Omgeving", meer concreet op de thematiek van de aanpassing van de grondwaterheffing en de garantieregeling geothermiek.

Contact