Advies voorontwerp van Brusseldecreet

advies op vraag
Vlaams minister van Cultuur Media Jeugd en Brussel
Sven Gatz
Voorontwerp van decreet betreffende het overleg en de samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (Brusseldecreet)

De SERV ondersteunt de doelstellingen van het voorontwerp van Brusseldecreet. Dat voorontwerp wil verzekeren dat het Brusselbeleid tot stand komt en wordt uitgevoerd in een constructief partnerschap tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Maar nadere concretisering is wenselijk is op een aantal punten. Zo is de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst en van de beleidsrapporten van de VGC slechts summier geregeld. Het voorontwerp bevat ook geen bepalingen over de betrokkenheid van burgers en het middenveld bij de totstandkoming van die beleidsplannen.