Advies voorontwerp besluit subsidiëring ziekenhuisinfrastructuur

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Advies voorontwerp van besluit VR betreffende de subsidiëring van infrastructuur van de ziekenhuizen

Voor de SERV is het voorliggende voorontwerp van besluit over de toekomstige financiering van de ziekenhuisinfrastructuur een belangrijk dossier, dat oplossingen moet aanreiken op korte en op langere termijn.

De SERV formuleert enkele aanbevelingen rond een realistische en transparante inschatting van de kostprijs voor de bouw en de inrichting van de ziekenhuizen, rond de afronding van de zorgstrategische planning en rond de rechtszekerheid en continuïteit voor de ziekenhuizen, hun personeel, de zelfstandige zorgverstrekkers en de patiënten.