Advies voorontwerp besluit adviescommissie economische migratie

advies op vraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Philippe Muyters
Advies voorontwerp van besluit betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van de Adviescommissie Economische Migratie en betreffende de mandaten van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen

De SERV verleent een positief advies met betrekking tot het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van de Adviescommissie Economische Migratie en betreffende de mandaten van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen.