Advies Voluntary National Review 2023

advies op vraag
IMCDO

Samen met andere federale en regionale adviesraden vindt de SERV dat het ontwerp van tweede ‘Voluntary National Review’ over de implementatie in ons land van de VN-Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en de SDGs niet voldoet. De verschillende regeringen schetsen daarin vooral een positief beeld en zijn onvoldoende zelfkritisch, vooral over het ernstig gebrek aan samenwerking tussen de beleidsniveaus. In deze vorm heeft de tekst geen grote beleidsrelevantie. Er worden ook geen lessen getrokken die kunnen leiden tot betere beleidsantwoorden op de grote maatschappelijke uitdagingen. De verschillende regeringen van ons land zouden de VNR-oefening meer moeten aangrijpen om met respect voor ieders bevoegdheden de politieke wil voor concrete samenwerking voor duurzame ontwikkeling te versterken.

Samenwerking met
brupartners.brussels
CESE Wallonie
frdo cfdd
Minaraad
WSR