Advies de vlucht vooruit met duurzaam internationaal ondernemen

advies op eigen initiatief

Internationaal ondernemen is voor Vlaanderen, als één van de meest open economieën, en haar ondernemingen dé levensader. Ondernemingen die internationaal actief zijn, functioneren binnen complexe toeleveringsketens: zij importeren grondstoffen, produceren goederen en diensten, besteden activiteiten uit en/of doen aan eindverwerking in het buitenland. Die productie- en waardeketens zijn complex en moeilijk beheersbaar. Een goed risicobeheer van deze internationale toeleveringsketens is dan ook van cruciaal belang.
De Vlaamse sociale partners bevestigen met dit advies dat het verduurzamen van internationaal en due diligence hoog op de agenda moeten blijven, en dat Vlaanderen een toekomstgericht beleid rond duurzaam ketenbeheer moet uitrollen, en dit via meerdere pistes:

  • een verdere ondersteuning van het ondernemingsleven voor initiatieven rond due diligence en een brede sensibilisering rond het thema,
  • wetgevende initiatieven binnen een internationaal speelveld,
  • duurzame overheidsaankopen,
  • een multi-stakeholdersamenwerking voor sectorconvenanten, en
  • onderzoek en monitoring als basis voor een effectievere beleidsaanpak.

In dit advies gaat de SERV dieper in op elk van deze pistes, en formuleert hij aanbevelingen om vanuit Vlaanderen een ambitieuze rol op te nemen richting meer duurzaam internationaal ondernemen.

 

Contact