Advies VLAREMA wijziging 6

advies op vraag
Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
Joke Schauvliege
voorontwerp van besluit VR tot wijziging diverse bepalingen besluit VR 17.02.2012 tot vaststelling vh Vl regl. betref. duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

Minaraad en SERV gaan in grote lijnen akkoord met de voorgestelde aanpassingen aan het VLAREMA. Zij formuleren in dit gezamenlijk advies onder meer bedenkingen bij het uitstel van de aanvaardingsplicht voor afgedankte matrassen, bij de verplichting van selectieve inzameling van sommige folies, bij het kwaliteitsborgingssysteem en traceringssysteem voor risicostromen en bij de nieuwe regeling inzake selectieve sloop.

Samenwerking met
Minaraad

Contact