Advies Vlaamse sleutels om de energiecrisis kort te sluiten

advies op eigen initiatief

De energiecrisis duwt steeds meer gezinnen in armoede en brengt steeds meer bedrijven, kmo’s, land- en tuinbouwbedrijven, sociale ondernemingen en organisaties in grote problemen. Vlaanderen heeft met de juiste bevoegdheden én middelen belangrijke sleutels in handen om de impact van de energiecrisis te temperen.

De SERV waardeert dan ook dat de Vlaamse Regering in haar Septemberverklaring bijkomende maatregelen aankondigde om gezinnen en ondernemingen te steunen. Zonder zich nu al in detail over deze maatregelen uit te spreken – over de meeste zullen nog adviesvragen volgen – wijst de SERV erop dat Vlaanderen nog enkele bijkomende sterke sleutels kan inzetten om de energiecrisis sneller, meer ten gronde en gerichter aan te pakken.

In dit advies herhaalt de SERV de oproep van 22 september 20221 om op korte termijn werk te maken van grootschaligere projecten om het brandstofverbruik snel te verminderen en zo de energiefacturen te verlagen. Die collectieve projecten moeten voorzien in drie types activiteiten. Ten eerste moeten ze massaal verwarmingsinstallaties afregelen. Ten tweede moeten ze investeringen in warmtepompen, isolatie en zonnepanelen faciliteren. Ten derde moeten ze voorzien in kleinere maatregelen zoals energiescans, radiatorfolie, spaardouchekoppen, e.d. Nieuwe pistes moeten daarbij geprobeerd worden om ervoor te zorgen dat de uitvoering van die energiemaatregelen niet botst op een tekort aan mensen en middelen.

Bijkomende steun moet gericht gaan naar gezinnen en ondernemingen die het nodig hebben. De begeleiding van deze gezinnen en ondernemingen die door de energiecrisis in de problemen komen en/of die willen investeren in energiebesparing en hernieuwbare energie moet verder uitgebouwd worden.

De Vlaamse sociale partners willen de komende periode intensief met de Vlaamse Regering blijven samenwerken, om via VESOC- en bilateraal overleg en SERV-adviezen het crisisbeleid mee vorm te geven, uit te voeren en op te volgen. Daarnaast willen de sociale partners ook op het terrein meewerken en hun leden mobiliseren om de gevraagde grootschalige projecten mee te realiseren.