Advies Vlaamse screening buitenlandse directe investeringen

advies op eigen initiatief
Coronacrisis verhoogt urgentie

De SERV raadt de Vlaamse Regering aan om van de screening van buitenlandse directe investeringen een prioriteit te maken. De coronacrisis maakt duidelijk dat de urgentie hiervoor hoog is en het thema zou dus bovenaan de beleidsagenda moeten komen.

De sociale partners verkiezen een aanpak waarbij gestreefd wordt naar een volwaardige betrokkenheid van Vlaanderen in een nog op te richten interfederaal screeningsmechanisme. Bij de vormgeving van dit screeningsmechanisme moeten voorspelbaarheid, rechtszekerheid, administratieve eenvoud en proportionaliteit richtinggevende principes zijn. Hierna licht de SERV zijn standpunt toe.

Contact