Advies Vlaamse nutsregulator

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Vlaams Parlement
Ontwerp van decreet houdende de operationalisering van een Vlaamse Nutsregulator

De SERV en de Minaraad maakten samen een advies over het voorstel om de waterregulator van de VMM en de VREG samen te voegen in een eengemaakte Vlaamse nutsregulator (VNR). De raden zijn voorstanders van een sterke en geïntegreerde nutsregulering, vooral als regulatoren zo beter de maatschappelijke belangen kunnen bewaken en synergieën en efficiëntievoordelen kunnen helpen realiseren. De raden vragen wel dat ervoor gezorgd wordt dat de VNR ook in de praktijk aan die ver-wachtingen beantwoordt. Daarvoor moeten nog enkele randvoorwaarden voor een vlotte integratie van de regulering vervuld worden en moet er meer focus liggen op echte efficiëntiewinsten. Meer is dus nodig om te zorgen dat de voordelen van de eenmaking van nutsregulatoren ten volle gereali-seerd worden.

Samenwerking met
Minaraad