Advies Vlaamse datastrategie en data-actieplan 2022

advies op eigen initiatief

De SERV waardeert dat de Vlaamse overheid werk maakte van een Vlaamse datastrategie en een data-actieplan 2022 als antwoord op een eerder SERV-advies. Ze vormen een belangrijke stap voorwaarts en zijn een nuttig vertrekpunt voor verdere initiatieven naar een ambitieuzer en meer samenhangend databeleid. De SERV schuift in zijn advies prioriteiten en resterende werkpunten naar voor om de datastrategie en het volgende data-actieplan te versterken. In het bijzonder hoopt de SERV dat snel wordt overgegaan naar de aangekondigde oprichting van een opvolgingscomité bij de datastrategie met o.a. vertegenwoordigers van de SERV en de VLIR.