Advies Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (decreet en besluit Vlaamse Regering)

advies op vraag
Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
Bart Tommelein
Advies Voorontwerp van decreet houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
Advies Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van decreet houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën en voorontwerp van decreet houdende de wijzigingen in diverse decreten naar aanleiding van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën

In de visie van de SERV vormt de codex een belangrijke verbetering voor de wijze waarop de begroting, boekhouding en rapportering van de Vlaamse overheid opgemaakt en georganiseerd wordt, alsook voor de timing van dit proces. De SERV ondersteunt dan ook dat dit decreet nog tijdens deze legislatuur wordt goedgekeurd door het Vlaams Parlement, zodat de volgende Vlaamse Regering haar eerste begroting (2020) kan opstellen conform deze codex.

De SERV formuleert aanvullend een aantal opmerkingen en suggesties.