Advies Vlaams mantelzorgplan 2022-2024

advies op eigen initiatief

Mantelzorg speelt een belangrijke rol in de organisatie van de samenleving en de zorg. Deze vorm van zorg is laagdrempelig, nabij (door gezins- of familieleden, door buren) en beschikbaar. Deze informele zorg draagt bij tot een sterkere inclusie van zorgvragers in de samenleving. De sociale en economische baten van mantelzorg kunnen moeilijk overschat worden.

Daarom stelde de SERV op eigen initiatief een advies op over het Vlaams Mantelzorgplan 2022-2024 met een focus op de sociaal-economische aspecten van mantelzorg. De SERV dringt er overigens op aan om over WVG-materies met sociaaleconomische impact om advies gevraagd te worden.