Advies visie zeer zorgwekkende stoffen

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Conceptnota 'Visie zeer zorgwekkende stoffen

De SERV en de Minaraad formuleren in dit advies een aantal vragen, bemerkingen en aanbevelingen op de visienota “zeer zorgwekkende stoffen”.  
Vlaanderen moet de beleidsontwikkeling op Europees vlak van nabij opvolgen en de positie van Vlaanderen versterken. Zo moet blijven aansturen op de herziening van de REACH-regelgeving en hierbij een voortrekkersrol opnemen.
Een versterkte handhaving moet zorgen voor een gelijk speelveld voor spelers van binnen en buiten de EU. Handhaving en controle doorheen de waardeketen zijn essentieel en er moet prioriteit gegeven worden aan maatregelen voor productcategorieën die kwetsbare bevolkingsgroepen treffen. De nood hieraan zal in de toekomst nog groeien naarmate de circulaire economie aan kracht wint.

Samenwerking met
Minaraad

Contact