Advies verzameldecreet waterwetgeving

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir

In Vlaanderen zijn nog ongeveer 400 000 woningen niet aangesloten op de waterzuivering. Daarom zijn de SERV en Minaraad tevreden dat de Vlaamse Regering nu decretaal vastlegt dat er geen nieuwe woningen meer mogen bijkomen zonder waterzuivering. Dat vroegen de beide raden in het verleden al meermaals. De SERV en Minaraad vragen wel om een aantal zaken te verduidelijken om de toepassing van het principe effectief te garanderen. Zo vragen ze o.a. duidelijke specificaties van uitzonderingen en meer zekerheid voor die gevallen waarin de rioolbeheerder investeringen plant.

In hetzelfde advies over het verzameldecreet water behandelen de SERV en Minaraad ook de Vlaamse hemelwater- en droogteplannen en een responsabiliseringsmechanisme voor de rioolbeheerders.

Samenwerking met
Minaraad

Contact