Advies verzameldecreet regiovorming

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
Bart Somers
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft de regiovorming

Contact