Advies verzameldecreet omgeving - debietsbegrenzing drinkwater

advies op vraag
Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
Joke Schauvliege
Voorontwerp decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw

De Vlaamse Regering wil drinkwaterbedrijven toelaten het debiet van de levering te begrenzen, bijvoorbeeld bij abonnees die niet tijdig betalen. In het Waalse Gewest is al een gelijkaardige regeling van kracht. De SERV kant zich niet tegen het principe van debietsbeperking maar formuleert wel een aantal voorwaarden aan de concretisering ervan. Zo vraagt de raad om debietsbeperking pas in te voeren wanneer de digitale slimme watermeters zijn uitgerold. Bovendien moet eerst een minimaal debiet vastgelegd worden en moet hierover een armoedetoets gebeuren.

Contact