Advies verzameldecreet omgeving

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening

De SERV adviseert samen met Minaraad over het verzameldecreet Omgeving. De raden zijn zeer positief over de voorgestelde vrijstelling van afvalwaterheffing voor de aanbieder van circulair afvalwater. Op die manier wordt een belangrijke drempel voor waterhergebruik door bedrijven weggewerkt.

Ook de verruiming van de raadpleegbaarheid van de gebouwenpas is positief in het licht van noodzakelijke energetische renovatie. Er moet wel sterker ingezet worden op synergiën tussen energietransitie, de opgave om duurzamer om te gaan met water en de transitie naar een circulaire economie.

Samenwerking met
Minaraad

Contact